Aggrators studentsamarbeid fører til endret markedsstrategi for nytt X-Noise-produkt

I løpet av våren har studentgrupper fra BI fått muligheten til å gjennomføre prosjekter for flere av Aggrators inkubatorselskaper.

Over en periode på to måneder har en av disse gruppene i tett samarbeid med inkubatorselskapet X-Noise utarbeidet en markedsundersøkelse i forbindelse med deres nye produkt X-Noise Wall. Denne støydempingsbarrikaden absorberer støy fra begge sider, og skaper dermed både et forbedret arbeidsmiljø og redusert støybelastning i tette byrom og steder der sivil trafikk er tett opp mot anleggsarbeid.

CEO av X-Noise, Tor Henning Gulbrandsen, beskriver samarbeidet som produktivt og er meget fornøyd med resultatet. Ved å avdekke hvilke marked som er raskest betalingsvillige, både i Norge og Norden, har den resulterende segmentanalysen og studentgruppens kommentar på hvordan produktet kan brukes internasjonalt ført til en fullstendig endring og omprioritering av det planlagte markedet for X-Noise Wall.

Studentgrupper som dette sitter på fersk lærdom og verktøy som er høyst relevante for alle typer SMB. Dette er meget gangbar kompetanse som har høy verdi for bedriftene. X-Noise kan anbefale å teste denne løsningen som et alternativ til kostbare markedsundersøkelser. For oss, som en liten bedrift med begrensede ressurser til markedsrapporter, må vi absolutt anbefale dette som metode.

Tor Henning Gulbrandsen, CEO X-Noise

Ved å involvere studenter i reelle prosjekter for næringslivet ser vi at det skapes gjensidig verdi både for bedrifter og studenter, i form av konkret arbeidslivserfaring og ny innsikt. Aggrator kan gjennom våre selskaper som utvikler løsninger for en renere, bedre verden tilby spennende prosjekter for studenter med interesse for engasjerende problemstillinger og innovative produkter.

Les mer om X-Noise og deres løsninger for støydemping på x-noise.no

Representerer du ett av våre inkubatorselskaper og ønsker mer informasjon om deltagelse og fasilitering av studentprosjekter ta kontakt med deres KAM.