Aggrator inkluderer tre nye selskaper Q1 2021

Første kvartal av 2021 er over, og Aggrator har signert tre nye inkubatorselskaper som utvikler teknologi og løsninger for en renere, bedre verden. Videreutvikling av vårt mentorprogram fortsetter også med fire nye mentorer som allerede er i gang med å bidra til verdiskaping i inkubatorens bedrifter.

AbChar utvikler en ny type pyrolysereaktor som skal kunne erstatte separate flisfyringsovner og pyrolysereaktorer. Løsningen er aktuell både for landbrukssektoren, slakterier, og bygninger med større varmebehov som samtidig kan ha verdiutbytte av biokull. Prosjektet er nå i en innledende fase der marked- og vekstpotensiale kartlegges.

Accel Growth utvikler membranteknologi for oksygenberiking av vann for jordbruksformål. Selskapet er allerede i samarbeid med Wageningen Universitet i Nederland for å forbedre og optimalisere teknologien. I tillegg forberedes en Folkeinvest-kampanje for å skaffe midler for videre utvikling.

Carlsson Design har med bakgrunn fra møbelproduksjon utviklet en patentert lamineringsteknikk som gir økt materialstyrke med redusert materialbruk og vekt. Teknikken kan benyttes for andre materialer enn treverk, og sluttproduktet kan brukes til alt fra møbelkomponenter til større elementer for vindmøller.

For utfyllende informasjon om våre tjenester eller forespørsler om medlemskap se vår
kontaktside på aggrator.com