Aggrator fortsetter utvikling mot dronesenter

Med midler fra Næringsrådet i Ås fortsetter Aggrator med prosjektering av dronesenter på Ås. Hensikten med prosjektet er å knytte droneteknologi og spesialistbedrifter opp mot næringslivet og andre interessegrupper.

Sektorene jordbruk, skogbruk og fiske har stort potensiale for implementering av droneteknologi, og Aggrator ser gjennom innledende markedsundersøkelser høy interesse for løsninger som kan bidra til økt verdiskaping på disse områdene.

Et dronesenter på Ås vil fungere som en kobling mellom studentmiljøet på NMBU og andre interesseorganisasjoner, og etablere utgangspunktet for klyngevirksomhet og styrking av inkubatorens nettverk og økosystem. Som et innovasjonsnettverk vil senteret kunne bistå mindre aktører i å krysse terskelen til implementering av denne typen teknologi, samtidig som det øker innovasjonstakten ved å knytte potensielle kunder direkte opp mot utviklingen av relevante løsninger.

For mer informasjon ta kontakt med Aggrators
Tone Blixøen på tone.blixoen@aggrator.com eller Stein Bjørnstad på stein.bjornstad@aggrator.com