Innovasjon Norge med tilskudd for innovasjonsprosjekter

Innovasjon Norge har fått økte rammer til tilskudd for oppstartsbedrifter i vekst, og lanserer et ekstraordinært innovasjonstilskudd for 2021.

Les mer om tilskuddet og søknadsprosessen på innovasjonnorge.no

For mer informasjon om hvordan denne ordningen kan benyttes av Aggrators inkubatorselskaper ta kontakt med deres kontaktperson eller
Aggrator Partner Tone Blixøen på tone.blixoen@aggrator.com