Inkubatorsamling mars – Aggrator og virkemiddelapparatet

Onsdag 24. mars møttes Aggrator inkubatorselskaper, mentorer og Preferred Service Partners til inkubatorsamling med tema virkemiddelapparatet og mulig Aggrator bistand ifm. innhenting av soft funding.

Jørgen Solstad og Henning Rekdal Nielsen fra Preferred Service Partner EGGS Design la frem hvordan DIP-midler i regi av DOGA kan benyttes av oppstartsbedrifter for å sikre tidlig innsikt i ønsker og behov for sluttbrukere. Med erfaring fra DIP-prosjekter kan EGGS bistå både i søknadsprosessen og påfølgende innovasjonsprosjekter. EGGS gjennomgikk cases som illustrerte viktigheten av samarbeid mellom designere og bedrifter for å utvikle tjenester som ivaretar mennesker, teknologi og forretning.

Aggrator CEO Bjarne Tvete oppsummerte: “Fokus på kundeinnsikt og reelle behov er alle som driver innovasjon opptatt av. Fordelen av å involvere EGGS er når noe skal visualiseres eller prototypes og hvor design og opplevelse er viktig. DIP-midler er et nyttig utgangspunkt for dette samarbeidet.”

Aggrator Partner Tone Blixøen gjennomgikk deretter andre aktuelle virkemiddelordninger, viktige datoer. og hvordan Aggrator kan bidra til å finne riktig støtteordning, utforme søknad og finne de beste samarbeidspartnere innen industri/FoU. Tone gjennomgikk søknadsprosessen for inkubatorbedriften NxTech som resulterte i 2,7 MNOK i støtte fra Regionale Forskningsfond til utvikling av sporingssystemer for hummerteiner og fiskeutstyr på sjøen. Les mer om dette her.

Samlingen er tilgjengelig for medlemmer av Aggrator i videoarkivet på aggrator.com/community