Aggrators bidrag til innhenting av virkemidler

Som del av Aggrators tjenestetilbud kan inkubatoren også bidra med assistanse med søknader til virkemiddelapparatet. Softfunding er en viktig del av oppstartsprosessen, og kan ofte hjelpe nye selskaper med viktig startkapital til utvikling av både bedrift og produkt.

Aggrator har hjulpet flere inkubatorselskaper med innhenting av midler til utvikling av produkter og tjenester, og våre tjenestepartnere kan også tilby dette som del av deres tjenestetilbud.

Designdrevet Innovasjonsprogram er et DOGA-tilbud som gir støtte til bedrifter til å involvere designere i innovasjonsprosesser. Søknadsfrist for DIP-midler fra DOGA er 10. mai, og tjenestepartner EGGS Design kan bistå bedrifter med denne prosessen for å videreutvikle produkter og tjenester.

Kommende inkubatorsamling 24. mars vil dreie seg om innhenting av virkemidler, og EGGS Design vil gi alle inkubatormedlemmer en innføring til prosessen og hvordan EGGS kan bidra til ideutvikling og løfte bedriftens produkt eller tjeneste til nye markeder.