NxTech mottar 2,7 MNOK i støtte fra Regionale Forskningsfond

Aggrators inkubatorselskap NxTech har med søknadsbistand fra Aggrator nylig blitt tildelt 2.4 MNOK fra Regionale Forskningsfond for utvikling av deres løsninger for elektronisk sporing av fiskeredskap på sjøen.

Disse midlene kommer i tillegg til 350.000,- tildelt for gjennomføring av forprosjekt, og skal bidra til ferdigstilling av sporingsbøyer for hummerteiner. Løsningen vil bidra til både redusert avfall i havet som følge av tapte teiner, samt redusere spøkelsesfiske som følge av fiskeredskap som fortsetter fangst etter at det kommer på avveie.

Les mer om NxTech og deres prosjekter på nxtech.no

Følg også med for kommende bedriftsbesøk og intervju av NxTech på aggrator.com