Versabatt går inn i ny investeringsrunde

Etter kun 11 måneder som medlem i Aggrator har selskapet Versabatt blitt verdivurdert til medianverdi på 120 MNOK av Aggrators tjenestepartner Escalon Services. Selskapet går nå inn i en større investeringsrunde for å hente inn 35 MNOK som skal brukes til skalering av produksjon.

Versabatt utvikler portable og modulære serieproduserte batteriløsninger for bruksområder som anleggsgartnere, maritim, off-grid behov og landbruksroboter. Batteripakkene som hver har en kapasitet på 2,3 kWh, kan kobles i parallell gjennom Versabatt´s eget kontrollsystem VersaConnect som utvikles nå. Systemet er standardisert og EU sertifisert, noe som sikrer best mulig produktsikkerhet og passer samtidig til et bredt utvalg arbeidsoppgaver. Som vi har skrevet om tidligere er pilotprosjekter og samarbeidsavtaler for implementering av batterisystemene er allerede i gang. 

Videre utvikling av produktporteføljen er planlagt i 2022.

Les mer om Versabatt her, for mer informasjon kontakt Aggrator KAM Tone Blixøen