Aggrator lanserer nyhetsbrev

Med spennende fremgang i våre inkubatorselskaper samt videre utvikling av Aggrators tilbud og tjenester oppretter vi nå et månedlig nyhetsbrev for å holde dere oppdatert på hva som skjer i vårt nettverk. Gjensidig interesse og samarbeid er en viktig del av oppstartsvirksomhet, og gjennom promotering og videreformidling av aktuell informasjon ønsker Aggrator å bidra til denne utviklingen.

Etter hvert som samfunnet åpner opp vil vi gjennomføre en serie der vi introduserer våre nye og eksisterende inkubatorbedrifter, og la dem presentere seg selv og deres løsninger for en renere, bedre verden.

Følg med på aggrator.com/news/ for mer informasjon og oppdateringer.