Rekordresultat for Aggrator i 2020

I forbindelse med årets første inkubatorsamling presenterte daglig leder Bjarne Tvete resultater fra 2020 og den årlige rapporteringen til SIVA.

I tillegg til å ha nådd vekstmål på 30 selskaper i desember kunne inkubatoren rapportere totalt 126 MNOK i ny egenkapital hos Aggrators selskaper – det beste resultatet i inkubatorens historie.

Videre har utvikling av mentorordning og tjenestepartnerprogram gitt gode resultater for tjenestetilbudet. Kombinert med intern effektivisering av drift og reduserte administrative prosesser legger Aggrator opp til økt verdiskaping for inkubatorens selskaper i 2021.