Inkubatorsamling – Versabatt verdivurdert fem ganger høyere enn antatt

18. februar inviterte Aggrator til årets første inkubatorsamling, med temaet verdivurdering av inkubatorselskapet Versabatt.

Versabatt utvikler modulære batteriløsninger for bruksområder som maritime løsninger, offgrid, landbruk og robotikk. Pilotprosjekter og samarbeidsavtaler for implementering av batterisystemene er allerede i gang, og skalering av produksjon og utvikling av produktporteføljen er planlagt for 2021. Les mer om Versabatt her

Frem mot samlingen gjennomførte tjenesteparter Escalon og deres New York FP&A-avdeling en verdivurdering av Versabatt, basert på deres nåværende status og markedsposisjon. Prosessen tok for seg Versabatt da de for tiden er i en spennende vekstfase, men legger også grunnlaget for tjenesten Escalon nå kan tilby for alle inkubatorselskaper.

Samlingen ble gjennomført som en paneldebatt der Versabatt, ved Tore Skjervheim og Jesper Schweitz, og nøkkelpersoner fra Aggrator ga et innblikk i prosessen og hva som krevdes av dem for å gjennomføre verdivurderingen. Fra Escalon Services New York deltok Jason Lazarus, som utdypet detaljer ved vurderingen og samarbeidet, samt hvordan denne typen analyse kan bidra til vekststrategi og forhandlingsgrunnlag for nyetablerte selskaper.