Aventi utvikler intelligent trafikkstyring for Oslo kommune

Nok et selskap i økosystemet til Aggrator, den norske inkubatoren for en renere bedre verden, som skaper overskrifter.

Aventi har inngått kontrakt med Oslo kommune om utvikling og implementering av system for lyskryssprioritering for kollektivtrafikk i Oslo. Som del av skiftet mot en grønnere hovedstad er videreutvikling av kollektivtransporten et viktig fokusområde.

Aventi spesialiserer seg på intelligente trafikkløsninger, og vil i samarbeid med nederlandske Technolution Move drifte og vedlikeholde det nye systemet i ti år fremover. Prosjektet vil være et samarbeid mellom Oslo kommune, Statens Vegvesen og Ruter.

Les full pressemelding fra Aventi her: https://www.linkedin.com/posts/aventi-technology-as_pressemelding-bym-kontrakt-activity-6761954002511921153-YK0C