76 mill. til inkubatorer i foreslått statsbudsjett

Nå som koronapandemien nærmer seg ett år med belastning på samfunnet merkes spesielt påvirkningen den har hatt på små bedrifter og næringsliv i oppstartsfase.

I Finansdepartementets proposjon 79S foreslås det nå en bevilgningsøkning på 76 mill. kroner til SIVAs næringshage- og inkubatorprogram i 2021. Denne bistanden vil bidra til å støtte bedrifter som er tilknyttet næringshager og inkubatorer, og oppfordre til fortsatt drift til samfunnet åpner opp igjen.

Anerkjennelsen av inkubatorer og utviklingarbeidet som foregår med bedrifter i oppstartsfaser er et lovende tegn på fortsatt satsing på næringsutvikling og innovasjon.