Month February 2021

Rekordresultat for Aggrator i 2020

I forbindelse med årets første inkubatorsamling presenterte daglig leder Bjarne Tvete resultater fra 2020 og den årlige rapporteringen til SIVA. I tillegg til å ha nådd vekstmål på 30 selskaper i desember kunne inkubatoren rapportere totalt 126 MNOK i ny egenkapital hos Aggrators selskaper –…

Versabatt

Versabatt has developed a versatile, portable and robust battery system that provides propulsion and other power requirements for a wide range of industries and consumers. More specifically, Versabatt can clean up the small-to-medium sized boat fleet with a low cost, green…

Plaato med ny CEO Magnus Valmot omtalt i Shifter

Aggrators inkubatorbedrift Plaato, som tilbyr IoT-løsninger for bygging av øl, har fått med Magnus Valmot fra Ardoq som ny CEO. Plaato sine IoT-løsninger gir økt kontroll over bryggeprosessen og videreutvikles nå for det profesjonelle markedet. Les mer i Shifter her.…

76 mill. til inkubatorer i foreslått statsbudsjett

Nå som koronapandemien nærmer seg ett år med belastning på samfunnet merkes spesielt påvirkningen den har hatt på små bedrifter og næringsliv i oppstartsfase. I Finansdepartementets proposjon 79S foreslås det nå en bevilgningsøkning på 76 mill. kroner til SIVAs næringshage-…