Air Toolbox mottar midler fra Næringsfondet

Aggrators porteføljeselskap Air Toolbox har mottatt midler fra Næringsfondet. Midlene skal brukes til intern kompetanseheving i utvikling av en digital løsning for inspeksjon av kraftledninger og befaringsdokumentasjon. Markedslansering og testing av dette produktet i samarbeid med pilotkunder danner videre grunnlaget for bedriftens nøkkelprodukt, som er utvikling av helhetlige droneløsninger for vedlikehold og reparasjon av kraftlinjer.

Spesielt i Norge er problematikken rundt vedlikehold av kraftlinjer høyaktuell. Både plassering og ekstreme værforhold byr på utfordringer i daglig drift, og utvikling av droneteknologi er et lovende verktøy for å redusere belastning på linjene og bidra til reparasjonsarbeid.