Aggrator på befaring med N2 Applied og NMBU SHF

Aggrator deltok før jul på befaring sammen med N2 Applied på NMBU sin forsøksgård Senter for husdyrforsøk for se på mulighet for utplassering av N2 Applied maskin på SFH for testing i kontinuerlig drift.

Representanter fra N2 Applied, Senter for husdyrforsøk og Aggrator

N2 Applied sin maskin nitrogenberiker husdyrgjødsel og gir økt avling og reduserte utslipp. Den setter bonden i stand til å produsere sin egen gjødsel lokalt på gården kun basert på luft, strøm og husdyrgjødsel. Behandlingen reduserer utslipp til vann og til luft, og reduserer klimagassutslipp med inntil 30%.

Husdyrgjødsel har utslipp både av klimagasser og lokal luftforurensing, og disse utslippene er også tapte næringsstoffer for bonden. Maskinen N2 Applied har utviklet øker næringsinnholdet i gjødsel, stopper utslipp og reduserer behovet for kunstgjødsel. Det er en vinn-vinn løsning for bonde, lokalt og globalt miljø.

Testing av løsningen lokalt i Norge vil være viktig for videre teknisk utvikling og testing av gjødselproduktet.

Les mer på n2applied.com og nmbu.no/tjenester/sentre/shf

Et samarbeid mellom N2 Applied og NMBU Senter for husdyrforsøk er et spennende prøveprosjekt for teknologi med stort internasjonalt potensiale. N2 Applied sin løsning har potensial til å gi en golobal miljøgevinst , og testingi kontinuerlig drift er en viktig brikke for videre utvikling.

Bjarne Tvete, Aggrator Partner & CEO

NMBU har ventet lenge på dette, en link til eksterne brukere og samarbeid er viktig for oss i utviklingen av et bærekraftig og sirkulært landbruk.

Irma Caroline Oskam, Avdelingsleder SHF