Gjennomførte inkubatorsamlinger i 2020

Året er nesten omme, og Aggrator ønsker å takke alle våre partnere som har bidratt til tjenestetilbudet i 2020. Som del av utviklingen av inkubatoren har vi opprettet et mentorprogram og inngått avtaler med syv tjenestepartnere. Dette har styrket tilbudet for våre porteføljeselskaper og lagt grunnlaget for videre verdiskaping.

Aggrator har arrangert månedlige inkubatorsamlinger, enten fysisk på Ås eller online i koronaperioden. I tillegg til oss i Aggrator har både mentorer og partnere bidratt til det faglige innholdet, og kompetanseutveksling på tvers av fagfelt har vært i fokus.

Saga Robotics COO Ellen Altenborg og Aggrators Salvador Baille i samtale for inkubatorsamling i september

Temaene for inkubatorsamlingene 2020 har vært:

I februar startet vi året med et foredrag med Christian Wig, partner i Pivotic og tidligere styremedlem i Kjeller Innovasjon, med temaet «Hvordan tenker en investor».

Mens samlingen i mars ble utsatt på grunn av koronasituasjonen, holdt vi i april doble digitale samlinger der to av våre porteføljeselskaper fikk presentere investorpitcher og utdype rundt disse i diskusjon med et mentorpanel. Disruptive Engineering og Hageleie tok scenen, og ga oss innsikt i hvordan deres investeringsprosess har foregått.

I mai introduserte vi EGGS Design som tjenestepartner. Jørgen Solstad, Creative Director for Business Design, ga oss en grundig oversikt over prosessene rundt oppskalering av industrielle produkter, fra innledende konsepter til produsenter.

Som avslutning før sommeren fortsatte vi i juni med investortematikk, denne gangen hvordan man lager en overbevisende investorpresentasjon. Porteføljebedriften X-Noise stilte med casemateriale, som investor Tom Collett videre brukte som grunnlag til foredraget og diskusjon rundt tematikken.

August startet sterkt med videre presentasjon av våre tjenestepartnere. Los&Co delte strategier og prosesser for brandbygging for startups, og Tandberg Innovation introduserte IPR og hvordan en grundighet med patenter kan hjelpe oppstartsselskaper videre.

Samlingen for september tok for seg tema aksjonæravtaler, og startet med en samtale med Ellen Altenborg, CEO i Saga Robotics i forbindelse med deres nylige emisjon på 100 MNOK. Videre ga Magnus Brox fra tjenestepartner DLA Piper et foredrag om aksjonæravtaler, CAP tables, og implementering av disse.

I oktober gjennomførte vi samling for alle mentorer der Jørn Slåtten fra Attenzione ga oss innsikt i formålsbaserte kommunikasjonsprosesser, og Eirik Nerdal fra Startup Norway delte erfaringer fra rekruttering av investorer.

I november rettet vi oppmerksomheten på innovasjonsmiljøet på Ås. Inna Marie Dahlen fra NMBU Eik Lab, Senter for Studentinnovasjon, presenterte praksisprosesser for arbeidsrelevant utvikling og hvordan disse kan bidra til verdiskaping i oppstartsbedrifter. Videre presenterte CEO Jennifer Vessels vår nyeste tjenestepartner Next Step, og delte erfaringer rundt internasjonalisering og vekststrategier.

Senest i desember fikk vi introdusert Soon Design, et av våre nyeste porteføljeselskaper, og daglig leder Atle Stubberud presenterte erfaringer fra gjennomførte og planlagte industridesignprosjekter. Deretter gikk vi videre med presentasjon av våre tjenestepartnere, denne gangen Escalon Services og deres tjenester innenfor Business Process Outsourcing. Vi avsluttet med metoder for verdivurdering av oppstartselskaper, med Jason Lazarus fra Escalon FP&A New York.

Videoarkiv av samtlige samlinger er tilgjengelig for medlemmer av inkubatoren.

Vi verdsetter bidragene fra alle som har deltatt, og ønsker velkommen tilbake til neste år med nye og interessante tema for samlingene.