Aggrator Community Coffee

I lys av koronasituasjonen har Aggrator satt i gang med digitale kaffepauser for å bidra til både faglig utveksling og til å bli bedre kjent med hverandre. Ettersom årets inkubatorsamlinger for det meste har foregått digitalt, ser vi behovet for uformelle samtaler både for å styrke kjennskap mellom nye og eksisterende inkubatorbedrifter, mentorer og partnere, og Aggrator-teamet.

Onsdagens kaffepause tok opp tråden fra forrige inkubatorsamling, og ga oss muligheten til å bli bedre kjent med både Jennifer Vessels fra Next Step og Inna Marie Dahlen fra Eik Lab. Vi diskuterte ulike måter å håndtere COVID situasjoner i Norge og USA, og hvordan effektivitet i store bedrifter kan stivne fleksibiliteten og fokus på kunden som kilde for enhver form for innovasjon.

Vi ser frem til å fortsette med tiltak for sosial aktivitet til vi kan møtes fysisk igjen, og håper vi kan bidra til at alle som er tilknyttet Aggrator kan bli bedre kjent og få utbytte av det nettverket vi har tilgjengelig.