Month December 2020

Aggrators portefølje når 30 selskaper

Aggrator utviklet høsten 2019 en ny strategi, rettet mot selskaper som arbeider for en renere, bedre verden. I forbindelse med dette ble det også satt et ambisiøst mål om å doble antallet porteføljeselskaper i 2020. Vi kan med glede meddele…

Gjennomførte inkubatorsamlinger i 2020

Året er nesten omme, og Aggrator ønsker å takke alle våre partnere som har bidratt til tjenestetilbudet i 2020. Som del av utviklingen av inkubatoren har vi opprettet et mentorprogram og inngått avtaler med syv tjenestepartnere. Dette har styrket tilbudet…

Innovasjon og fremtidens næringsliv fra A til Å

Soroosh Maghsoudi, mentor i Aggrator og medlem i styringsgruppen “Kultur og ledelse” ved Den Norske Dataforeningen, organiserer en spennende konferanse som vi i Aggrator anbefaler for alle våre porteføljeselskaper og ellers i vårt økosystem: Innovasjon og fremtidens næringsliv  Les mer om arrangementet…

Aggrator Community Coffee

I lys av koronasituasjonen har Aggrator satt i gang med digitale kaffepauser for å bidra til både faglig utveksling og til å bli bedre kjent med hverandre. Ettersom årets inkubatorsamlinger for det meste har foregått digitalt, ser vi behovet for…