Intervju med Simen Myhrene

Salvador Baille i samtale med Simen Myhrene, Plantsauna

Aggrators Salvador Baille diskuterer med Simen Myhrene, daglig leder i Plantsauna AS, om utvikling av deres løsning for behandling av planter og jord med damp. Aggrator har stor tro på at Plantsaunas unike bruk av damp kan bli et viktig alternativ til bruk av sprøytemidler.

Som en ledende aktør innenfor bærproduksjon i Norge er Myhrene også i front for å implementere innovative løsninger for dyrking og behandling, blant annet gjennom deres samarbeid med Saga Robotics.