Mentorsamling

Som en del av Aggrators interne deling og videreutvikling av kompetanse ble det 6. oktober gjennomført mentorsamling for høstkvartalet.

Jørn Slåtten, mentor for X-Noise og CEO i Attenzione, stilte med innsikt om formålsbasert kommunikasjon og hvordan kartlegge firmaets ‘Why’ som en intern prosess.

Videre kunne Eirik Nerdal, Head of Angel Challenge i Startup Norge, dele erfaringer med rekruttering av investorer til forskjellige faser i investeringsprosessen, samt hvordan Startup Norge har utviklet deres investorprogram.