Utvidet tjenestetilbud i Aggrator skaper vekst

Aggrator har med vår profilendring og fokus på å skape verdi i selskaper som utvikler løsninger for en renere, bedre verden opplevd økt vekst gjennom koronakrisen.
12 nye selskaper hittil i år gjør at Aggrator-familien teller 27.

Noen eksempler på nevneverdig utvikling i løpet av året er:

eMotive Technologies har kommet langt nok i utviklingsprosessen til å etablere Versabatt som eget selskap, og har videre opprettet samarbeid med bla. Saga Robotics for utvikling av batteriløsninger for deres landbruksroboter.

Saga Robotics har nylig hentet 100 MNOK fra et stjernelag av investorer for å øke leveringstakten av deres autonome landbruksrobot Thorvald.

LCA, som leverer livsløpsvurderinger for grønn konkurransekraft, har etablert et nytt spin-off selskap som en konsekvens av rådgivningen de fått i sammenheng med vårt nye mentorprogram.

Plantsauna, som har utviklet en ny sprøytemiddel-fri temperaturbehandling for jordbær, har sikret nederlandske Fresh Forward som første internasjonal kunde. Fresh Forward er en av Europas største produsenter av jordbær og epler.

Kompetanse gjennom mangfold

Mentorprogrammet ble etablert i februar i år og har blitt en stor suksess. Disse mentorene er profesjonelle toppledere og konsulenter fra flere ulike bransjer og med ulike profesjonelle bakgrunner. De følger opp porteføljeselskapene i Aggrator de har fått ansvar for, og har bidratt med uvurderlig hjelp til å videreutvikle selskapene med rådgiving, kontaktnettverk og kundeforbindelser. Porteføljeselskaper, mentorer og partnere i Aggrator møtes regelmessig – vanligvis en gang i måneden – for å vurdere fremdriften i porteføljeselskapet, diskutere neste trinn, og forberede neste investeringsrunde.

Vi er et lite selskap og gjennom inkubatoren nyter vi godt av å være del av et kompetansefellesskap. De nye initiativene; mentorordningen og inkubatorsamlingene, har vært spesielt nyttige for oss. Her har vi fått nødvendige ”skyv” fra eksternt hold til å ta de rette strategiske valgene for selskapet.

Tor-Henning Gulbrandsen, CEO X-Noise

Aggrator har gjort en kjempejobb med å bygge miljøet, så vi har fått hjelp hele veien med hvordan vi skal jobbe med finansiering, sette opp møter med investorer (…) ting som trekker folk utenfra til miljøet, har vært veldig verdifullt – og det å treffe de andre selskapene. Vi er i samme båt, vi kan spørre. Vi har truffet noen som er gode på batteriteknologi, så lærer vi litt av det, og hvordan skal vi tenke i forhold til skalering av hardware.

Det er mye å lære i miljøet. Det er styrke i å være flere sammen.

Ellen Altenborg, COO Saga Robotics

Startups og Scaleups kan ikke operere i et vakuum. De trenger solide partnere som bistår dem med operasjonelle og strategiske tjenester, som trengs underveis når de etablerer virksomheten og utvikler verdien i den. Derfor har vi har etablert Aggrators tjenestepartnerprogram. Under dette programmet tilbyr våre tjenestepartnere selskapene i Aggrator-porteføljen tjenester til gunstige priser, tilpasset oppstartsbedrifter:

  • Juridisk 
  • Design
  • Prototyping og produksjon
  • Merkevarebygging og kommunikasjon
  • Patenter og immaterielle rettigheter
  • Regnskap, økonomi og HR

Takk til våre mentorer for bistand til selskapene, og tjenestepartnere for bidrag med faglig innhold av høy kvalitet på inkubatorsamlinger.

Videre ønsker vi å sende en spesiell takk til SIVA som svært raskt fikk på plass ekstraordinære koronamidler som gjorde at selskaper i en vanskelig situasjon kunne få fritak fra å betale egenandel for inkubatorbistand. Dette har vært svært viktig for å få selskapene gjennom krisen.