Markedsnære investeringsmuligheter fra Aggrator Inkubator Ås

Selskapene i Aggrator Inkubator Ås utvikler lønnsomme løsninger for en renere, bedre verden. Torsdag 20. august inviterer vi til ettermiddagsmøte hvor interesserte vil få høre om attraktive investeringsmuligheter i tre spennende inkubatorselskaper som har markedsklare løsninger i nær fremtid.

ENFINI (enfini.no) har utviklet unike mikro-vannkraftverk, HydroGo, som erstatter dieselgeneratorer. Kraftverkene leveres som kompakte ”do-it-yourself” moduler. Turbinen lages i moderne komposittmaterialer noe som både øker effektiviteten og redusere produksjonskostnadene betraktelig. Turbinen gir mellom 5 og 30 kW fra elv eller vannfall mellom 5-15 m.

Versabatt (versabatt.no) sine grunnleggere har lang erfaring med utvikling av elbiler inklusive fra Think, samt arbeid for Porsche. Deres nyeste løsning, Versabatt, er en ultrakompakt bærbar batteriløsning. En av de unike produktegenskapene er batteriets flerbruksmuligheter. Ved enkle grep kan det benyttes i småbåter, på hytta eller i landbruksroboter.

Soon Design (soondesign.no) er ett av landets mest spennende miljøer for produktdesign, som også utvikler egne produkter. Konseptet som skal presenteres er en drikkeflaske som bruker sensorer til blanding av drikke basert på kroppens behov slik at ytelsesnivået økes. Markedet er både mosjonister og profesjonelle utøvere.

Aggrator Inkubator Ås ønsker alle velkommen til en spennende ettermiddag på Campus Ås!

Tid: Torsdag 20. august kl 16-17:30. Presentasjonene starter 16:30.  
Sted: Festsalen, Urbygningen NMBU, Ole Sverres plass 1 1433 Ås (rød sirkel i kart)
Parkering: Merket gjesteparkering (blå sirkel i kart)

PÅMELDING: For å sikre best mulig smittevern ber vi om påmelding ved å sende mail med: firma, navn, adresse, epost, telefonnummer og “Markedsnære Investeringsmuligheter” som tittel til: contact@aggrator.com

Urbygningen (markert rødt) og gjesteparkering (markert blått) på NMBU campus