Vi ønsker Stein Bjørnstad velkommen

Stein Bjørnstad begynte som Partner, Corporate Business Development, foreløpig en dag i uken. Han vil jobbe sammen med resten av Aggrator teamet, men også ha et spesielt ansvar for å bygge relasjoner og få til samarbeid med etablerte miljøer i og utenfor Ås. Stein har selv vært med i noen oppstartsbedrifter, men han har også tatt sin doktorgrad på Innovasjon og Entreprenørskap. Noen av dere har kanskje møtt ham som associate professor på Handelshøyskolen BI der han har hjulpet hundrevis av studentprosjekter og bedrifter. Stein har også vært strategirådgiver hos Deloitte i en årrekke og har et bredt nettverk.

Når du av og til står i en helt ny situasjon eller må ta kompliserte valg, kan det hende Stein er en god samtalepartner.

Her finner du litt mer informasjon: https://www.linkedin.com/in/stein-bjørnstad